“MEA” ระดมกำลัง ตรวจสอบความปลอดภัย เสาเหล็กระบบสายส่งไฟฟ้าแรงสูง

“MEA” ระดมกำลัง ตรวจสอบความปลอดภัย เสาเหล็กระบบสายส่งไฟฟ้าแรงสูง

เพิ่มความมั่นใจในความปลอดภัยให้กับประชาชน “MEA” ระดมกำลังตรวจสอบความปลอดภัยเสาเหล็กระบบสายส่งไฟฟ้าแรงสูง ต้องการความช่วยเหลือ ติดต่อสายด่วนนิรภัย โทร. 1784 ได้ฟรีตลอด 24 ชั่วโมง

ตามที่กระทรวงมหาดไทยมีความห่วงใยประชาชนในเรื่องระบบไฟฟ้าช่วงอุทกภัยนั้น MEA หรือ การไฟฟ้านครหลวง ในฐานะผู้ดูแลระบบจำหน่ายไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ได้ระดมเจ้าหน้าที่เร่งลงพื้นที่สร้างความมั่นใจ ตรวจสอบเสาเหล็กระบบสายส่งไฟฟ้าแรงสูง (Monopole 69 และ 115 kV) ณ บริเวณถนนรัตนาธิเบศร์ ฝั่งขาเข้า

สังคม

นายวิลาศ เฉลยสัตย์ ผู้ว่าการ MEA กล่าวว่า เพื่อสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยให้กับประชาชน พร้อมตอบสนองนโยบายการดูแลประชาชนอย่างใกล้ชิดของกระทรวงมหาดไทย ขอให้ประชาชนเชื่อมั่นในระบบไฟฟ้าของ MEA ว่ามีความมั่นคง เสถียรภาพ และมีความปลอดภัย มีการดูแลให้สามารถรองรับความต้องการใช้งานของคนเมืองหลวงได้อย่างเต็มที่ตลอด 24 ชั่วโมง

ทั้งนี้ หากประชาชนประ05สบเหตุสาธารณภัย หรือต้องการความช่วยเหลือ จากเหตุสาธารณภัยต่าง ๆ สามารถขอรับความช่วยเหลือได้ที่ สายด่วนนิรภัย โทร. 1784 ได้ฟรีตลอด 24 ชั่วโมง รวมถึงหากประชาชนในพื้นที่ให้บริการ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ พบเห็นสายไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าของ MEA ชำรุดอยู่ในสภาพที่ไม่ปลอดภัย หรือต้องการความช่วยเหลือด้านระบบไฟฟ้ารวมถึงขอเลื่อนเครื่องวัด ฯ สามารถแจ้งการไฟฟ้านครหลวงเขตใกล้บ้าน ทุกเขต หรือแจ้งเหตุผ่านช่องทางออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว ได้ที่ MEA Smart Life Application

แนะนำข่าวสังคมเพิ่มเติม :  “พ.ต.ท.” โผล่รายงานตัวรับตำแหน่งใหม่ งงกันทั้งโรงพัก สุดท้ายโป๊ะ เป็นตำรวจปลอม